Yönetim Sistemleri Hizmetlerimiz

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001 yönetim sistemlerinin;

 • icon
  Kuruluşlarda kurulması,
 • icon
  Dökümante bilginin oluşturulması,
 • icon
  İç tetkiklerin uygulanması,
 • icon
  Yönetim sistemleri ile ilgili eğitim süreçlerinin uygulanması,
 • icon
  Sürdürülebilir, sürekli iyileştirme kavramlarının benimsetilmesi,
 • icon
  Belgelendirme çalışmalarının yürütülmesi